Promocija drame “Bura”, frankofonog martinikaskog pesnika Emea Sezera [VIDEO]

U petak, 08.12., u prostorijama UG „Klara i Rosa“ u Subotici, održana je promocija knjige “Bura”, novog izdavačkog poduhvata novosadskog Preloma. Ugostili smo urednika ovog izdanja Stevana Bradića i prevodica Aleksu Nikolića kao i urednika izdavačke kuće Nemanju Pantovića. Razgovor je moderirao profesor filozofije Boris Čegar.

Za sve vas koji niste bili u mogućnosti da dođete na promociju, snimili smo kompletan razgovor koji je bio izuzetno kvalitetan i toplo vam ga preporučujemo, kao i samu knjigu koju možete poručiti preko sajta Prelom izdavaštva.

(s leva na desno: Čegar, Bradić, Aleksić, Pantović)

Ovaj klasik frankofonog teatra uzima Šekspirovu „Buru“ kao svoj dramski predložak kako bi u taj značajni tekst evropske kulture upisao novu, dekolonijalnu viziju sveta. Zato u Sezerovoj verziji „Bure“, dramski sukob između Kalibana i Prospera više nije sukob necivilizovanog čudovišta sa mudrim evropskim vladarem, već borba ostrvskog domoroca protiv evropskog kolonizatora koji sve(t) podređuje sebi. Ovo je drama Kalibanove borbe za potvrdu sopstvene čovečnosti, negirane zarad uspostavljanja kolonijalnog poretka. Glasovi dekolonijalne borbe usložnjavaju se prisustvom još jednog roba, Arijela. Pesme slobode su mnoge, ali vodi li svaka do istinskog rušenja starog, kolonijalnog sveta? Kaliban veruje u svoju pesmu, ona je nova bura.

Uživajte ali ne sebično – podelite ovaj užitak sa porodicom i prijateljima – knjiga je uvek dobar poklon a pred nama su praznici.

“Ono što Sezer razara nije sva kultura, već belačka. Ono što on obelodanjuje nije želja za nečim sveopštim, već su to revolucionarne težnje potlačenog crnca. Ono što on doseže u svojoj dubini nije duh kao apstrakcija, već jedan izvesan oblik konkretne i određene čovečnosti.” Žan-Pol Sartr, “Crni Orfej”

 

“Reč Eme Sezera, lepa kao kiseonik koji se rađa.” Andre Breton, “Veliki crni pesnik”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top